Onderwijsadviesbureau Infotrans
Infotrans
w.huurdeman@gmail.com

 

Activiteiten

Scholen adviseren en begeleiden bij hun streven te voldoen aan de eisen zoals deze zijn vastgelegd in het "Toezichtkader BVE 2012" en de “Normenbundel Exameninstrumenten 2012”.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen zet Infotrans, afhankelijk van uw situatie, diverse instrumenten in. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

 

  • Met behulp van de kwaliteitsmonitor BONE-BVE uitvoeren van een onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsvoering, het onderwijsproces en de examinering. Dit onderzoek geeft een instelling of opleiding(en) inzicht in de mate waarin ze voldoen/voldoet aan alle indicatoren waarop ze ook door de inspectie worden beoordeeld;
  • Het op basis van deze bevindingen adviseren van de instelling/de opleiding(en) bij het opstellen van een verbeterplan en zo nodig begeleiden bij de implementatie ervan;
  • Het voeren van de auditgesprekken met het CvB, het management en de examencommissie bij die scholen die gebruik maken van de kwaliteitsmonitor BONE-BVE;
  • Het verzorgen van in-house trainingen voor degenen die gebruik willen maken van de kwaliteitsmonitor BONE-BVE;
  • Het scholen van auditoren;
  • Het begeleiden van auditoren bij het uitvoeren van hun taken;
  • Het fungeren als onafhankelijke deskundige bij het uitvoeren van kwaliteitsonderzoeken bij BVE-instellingen;
  • Het toetstechnisch beoordelen van exameninstrumenten;
  • Verzorgen van toetstechnische scholing;